Toezicht chemiebedrijven faalt

Gratis Nieuws

Inspecties gaan veel te laks om met het toezicht op chemische bedrijven in het Rotterdamse havengebied. Jaarlijks worden er tientallen gebreken geconstateerd maar vrijwel nooit volgen harde maatregelen als sluiting of stillegging op. Dat schrijf het AD woensdag op basis van enkele inspectierapporten.

Zo komen in de rapportages van milieudienst DCMR, de Arbeidsinspectie en de brandweer overtredingen terug die ook in voorgaande jaren al werden geconstateerd. Ook begaan chemiebedrijven gewoon nieuwe overtredingen als andere problemen net zijn opgelost. Uit de meest recente rapporten van zeventien raffinaderijen en tankopslagbedrijven blijkt dat twaalf bedrijven gezamenlijk 47 keer over de schreef gingen. Volgens deskundigen in de krant zijn milieuambtenaren huiverig om hard in te grijpen en gaan ze liever in gesprek met de bedrijven. Hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding aan de T …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?