Tijdelijke oplossing gezinsmigratie

Over aanvragen die vallen onder de aangescherpte regels voor gezinsmigratie wordt voorlopig nog geen besluit genomen. Dat is de strekking van de motie die de PvdA en VVD donderdagmiddag indienden tijdens een debat met minister voor Immigratie Gerd Leers (CDA).

Een Kamermeerderheid wil de nieuwe regels die sinds op 1 oktober van kracht zijn, terugdraaien. Leers is daartoe niet bereid. Hij vindt dat een nieuw kabinet daarover moet besluiten. Tijdens een debat eerder deze week werd duidelijk dat de fracties de handen nog niet op elkaar kregen voor een oplossing. Zo bleek het juridisch onmogelijk om gedurende de formatie het nieuwe beleid op te schorten, zoals de Kamer eerder vroeg. PvdA en VVD willen nu dat voor 1 december geen definitieve besluiten worden genomen over individuele aanvragen die na 1 oktober zijn ingediend. Dat kan, omdat de mini …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?