Tijd dringt voor dienstplicht Israël

JERUZALEM - Ongeveer zestigduizend Israëlische ultraorthodoxe jongemannen dreigen met ingang van volgende week woensdag als deserteurs te worden aangemerkt. De politieke loopgravenoorlog over de nieuwe dienstplichtwet woedt nog in alle hevigheid en het lijkt onwaarschijnlijk dat de strijdende partijen het nog vóór de door het Hooggerechtshof vastgestelde deadline van 1 augustus eens worden.

De tweespalt over de vrijstelling van de dienstplicht voor ultraorthodoxe studenten heeft premier Benjamin Netanyahu al de steun van zijn grootste regeringspartner Kadima gekost. Nu ook de overgebleven coalitiepartijen van mening blijven verschillen over de dienstplichthervorming dreigt de regering te vallen en moeten mogelijk vervroegd parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Het verhitte debat over de vrijstellingen raakt in Israël een open zenuw: de tegenstelling tussen de seculiere meerderheid en een minderheid van orthodoxe gelovigen. Seculiere Israëliërs dienen twee tot drie j …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?