Thaise verkiezingen gaan geen oplossing bieden

Thaise verkiezingen gaan geen oplossing bieden. |beeld Novum Gratis Nieuws
Thaise verkiezingen gaan geen oplossing bieden. |beeld Novum

De oppositie in Thailand boycot de parlementsverkiezingen die zondag worden gehouden. Ze zal in de hoofdstad Bangkok en nog een klein aantal andere plaatsen proberen de toegang tot stemlokalen te blokkeren, maar de stembusgang zal in het grootste deel van het land naar verwachting zonder problemen verlopen. De regering zal de verkiezingen winnen, wat zij zonder boycot door de oppositie waarschijnlijk ook zou hebben gedaan. Toch worden de verkiezingen een loze exercitie, die geen oplossing zal brengen voor de politieke crisis waarin het land verkeert.Premier Yingluck Shinawatra organiseerde de verkiezingen in de hoop om na grootschalige demonstraties een mandaat van het volk te krijgen. Maar antiregeringsgroepen, die al sinds november demonstreren, eisen een niet-gekozen interim-regering die minstens twee jaar de kans krijgt om politieke en electorale hervormingen door te voeren die corruptie moeten bestrijden.Een nieuw parlement kan volgens de Thaise grondwet alleen bijeenkomen als voor minstens 95 procent van de vijfhonderd zetels in het Huis van Afgevaardigden volksvertegenwoordigers worden gekozen. Als de verkiezingen niet in elk district voltooid kunnen worden, kan in het parlement een quorum ontbreken om een nieuwe regering te vormen. De maximale termijn voor de formatie is zes maanden. Als er een machtsvacuüm ontstaat, zou het leger kunnen ingrijpen, zoals het ook deed in 2006.De verkiezingsuitslag kan pas bekend worden gemaakt wanneer alle kiesdistricten hebben gestemd. Nu al zijn nieuwe verkiezingen voorzien in enkele districten waar afgelopen zondag al vooraf kon worden gestemd, maar demonstranten de toegang tot de stembureaus blokkeerden. Dit kan ook gebeuren als de landelijke verkiezingen van komende zondag worden gesaboteerd. Op deze manier kunnen de Thaise verkiezingen maanden duren.Het is in Thailand verboden om de toegang tot stembureaus te blokkeren, maar de politie heeft tot nu toe geen demonstranten gearresteerd die dit deden, vermoedelijk om gewelddadige confrontaties te vermijden. In principe kunnen mensen die anderen beletten te gaan stemmen één tot vijf jaar celstraf krijgen, plus een boete en intrekken van het stemrecht voor vijf jaar. Boycots zijn niet verboden, maar politici die er aan deelnemen mogen zich bij de volgende verkiezingen niet meer verkiesbaar stellen.De kans op geweld komende zondag is reëel. Veel mensen die willen stemmen en mensen die dit onmogelijk willen maken zullen zich gelijktijdig op straat begeven. Dit kan tot confrontaties leiden.Ook als alle electorale hindernissen zijn genomen lopen er nog verschillende zaken tegen de regerende partij bij de rechtbanken en zogeheten onafhankelijke instanties die als toezichthouders fungeren. De mogelijkheid dat zij door een zogenoemde 'gerechtelijke coup' wordt gewipt wordt alom gezien als het grootste gevaar dat Yingluck bedreigt. De rechtbanken kunnen ook de verkiezingen ongeldig verklaren of kandidaten straffen wegens onregelmatigheden. In 2006 verklaarden rechters de verkiezingen op technische gronden ongeldig. Ook werden tot twee keer toe pro-Thaksin-partijen door rechtbanken ontbonden omdat zij zich schuldig zouden hebben gemaakt aan bedrog.De demonstranten zijn tegen de verkiezingen omdat zij Yingluck beschuldigen van 'parlementaire dictatuur'. Zij gebruikt volgens de demonstranten de rijkdom van haar familie en populistisch beleid om de verkiezingen te manipuleren. Haar electorale steun komt vooral van het platteland, waar de meerderheid van de Thaise bevolking woont. De demonstranten zeggen dat dit systeem begonnen is onder Yinglucks steenrijke broer, miljardair en voormalig premier Thaksin Shinawatra. Hij werd in 2006 afgezet tijdens een coup na beschuldigingen van corruptie en machtsmisbruik. Hij woont nu in ballingschap. Thaksin en later Yingluck hebben alle verkiezingen sinds 2001 gewonnen.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?