Teeven en advocatuur eens over toezicht

Staatssecretaris van Justitie Fred Teeven (VVD) en de Orde van Advocaten zijn het eens geworden over een nieuw stelsel van toezicht op de advocatuur. Dat hebben beide partijen maandag bekendgemaakt. Volgens de advocaten is hiermee de onafhankelijke positie van de advocaten en de vertrouwelijkheid van informatie over cliënten geborgd.

Kern van het plan is dat er een college van toezicht wordt opgetuigd, een nieuw intern orgaan van de Orde van Advocaten. Dat college bestaat uit drie leden en de landelijk deken wordt de voorzitter. De overige twee leden zijn geen advocaat, rechter of ambtenaar. Over het nieuwe toezichtsmodel is lang gesteggeld. Aanvankelijk verzetten de advocaten zich ertegen, onder meer omdat Teeven de nieuwe leden van het toezichtscollege wilde benoemen bij koninklijk besluit. Volgens de orde betekende dit dat de overheid zou bepalen die het toezicht op de advocaten mag houden en wie niet. Uiteind …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?