Steden op koers met aanpak taalachterstand

Jonge kinderen met een taalachterstand kunnen op meer plekken terecht om ze bij te spijkeren in de Nederlandse taal. Daar hebben ze profijt van op de basisschool. Ook de kwaliteit van deze voor- en vroegschoolse educatie (vve) is in de 37 grootste gemeenten (G37) verbeterd.

Dat concludeert staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Sander Dekker (VVD) in een brief die hij dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde. Het aantal vve-plaatsen in de G37 is gestegen van bijna 36 duizend in 2011 naar bijna 43 duizend dit jaar. In deze opvang krijgen kinderen spelenderwijs te maken met taal en leren.

Ook het taalniveau van de pedagogische medewerkers moet omhoog naar niveau havo of mbo-4. Alle zevenduizend leidsters zijn getoetst en van hen heeft twee derde het gewenste niveau bereikt. De rest wordt bijgeschoold.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?