Stankoverlast in Rijnmondgebied

Bedrijven in het Rijnmondgebied moeten er voor zorgen dat de uitstoot van stinkende stoffen zaterdag en zondag beperkt wordt. De DCMR Milieudienst Rijnmond stelde zaterdag om 16.30 uur stankcode 2 in voor de industrie in het hele Rijnmondgebied.

Dit betekent dat de chemische industrie onder meer het aantal stinkende producten dat verladen mag worden met vijftig procent moet terugbrengen. Zaterdag kwamen vele klachten binnen over stank.

Omdat er weinig wind staat blijven de rookgassen van verkeer en industrie langer hangen. Zondagochtend ontstaat een groot temperatuurverschil tussen de onderste en bovenste luchtlaag, waardoor de vuile lucht zich niet kan vermengen met de hogere lucht.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?