Spreeuw in gevarenzone, stadsmus stabiel

Het aantal stadsmussen in Nederland neemt niet langer af, maar is gestabiliseerd. De afgelopen decennia halveerde het aantal mussen, waardoor de vogel op de lijst van bedreigde broedvogels kwam te staan. De spreeuw zit wel in de gevarenzone. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

De achteruitgang van de stadsmus komt deels doordat het leefgebied van de insecten die stadsmussen eten, zoals braakland, afneemt of verder van de stad komt te liggen. Ook een tekort aan nestgelegenheid speelt mogelijk een rol, doordat in oude steden veel gebouwen worden gerenoveerd. In de nieuwe daken is het moeilijker om mussennesten te maken. De afname van het aantal spreeuwen komt door het hoge sterftecijfer onder jonge spreeuwen. Die kunnen waarschijnlijk minder voedsel vinden. De insecten die deze vogels voornamelijk eten zijn lastiger te vinden door onder meer toenemend pestici …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?