Spies: investeren in integriteit

Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen moeten investeren in integriteit en een cultuur van openheid en bespreekbaarheid. Dat schrijft minister Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) maandag aan de Tweede Kamer.

Om bestuurders en volksvertegenwoordigers meer houvast te geven bij het voorkomen van belangenverstrengeling wordt de zogenoemde handreiking integriteit politieke ambtdragers aangepast. En om de rol van burgemeesters en commissarissen van de koningin bij het bevorderen van integriteit wettelijk te verankeren, is een wet in voorbereiding. Spies baseert zich op gesprekken, onderzoeksgegevens en een aantal incidenten. De praktijk wijst uit dat het grootste risico ligt op het vlak van belangenverstrengeling, schrijft ze. De minister ziet voldoende mogelijkheden om dit risico te verminderen …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?