SP onder vuur om Meijdam-motie

De SP heeft donderdag forse kritiek gekregen vanwege een motie waarin werd opgeroepen tot het vertrek van Henry Meijdam als voorzitter van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Volgens de SGP spelen de socialisten hiermee op de man. "Ik keur dat ten zeerste af."

U richt zich specifiek tegen deze persoon, zei Roelof Bisschop (SGP) die bezwaar aantekende tegen de gang van zaken. De manier van optreden van de SP raakt iedereen die dienstbaar is in het openbaar bestuur. Ik vind dat een fundamentele aantasting van de integriteit en de Kamer onwaardig om op deze manier een uitspraak te doen. Ook Ton Elias (VVD) hekelde het optreden van Henk van Gerven (SP). Volgens de VVDer zet de SP Meijdam ten onrechte weg als iemand aan wie de schijn van belangenverstrengeling kleeft. Uw conclusie is niet gerechtvaardigd. Tijdens het debat sprak ook minister van I …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?