Sociale partners vrezen 200 euro hogere zorgpremie

De sociale partners maken zich zorgen over hoe het kabinet de langdurige zorg wil gaan financieren. De overheveling van de zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de reguliere zorg levert mogelijk een tweehonderd euro hogere premie op, zo waarschuwt de Stichting van de Arbeid in een brief aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Edith Schippers (VVD).

Het kabinet is van plan voor 4,85 miljard euro aan langdurige zorg, die nu wordt gedekt via de AWBZ, over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet. Volgens de werkgevers en werknemers levert die verschuiving onaanvaardbare en onnodige lastenverschuivingen op. Zo zorgt de overheveling voor een loonkostenverhoging voor de werkgevers van 1,6 miljard euro. Deze toenemende werkgeverslasten vormen een belemmering voor ondernemers om (meer) personeel aan te nemen, schrijft de stichting aan de minister. Omdat de AWBZ uit algemene middelen wordt gefinancierd, en de Zorgverzekeringswet vaste pre …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?