Sociale huurwoningen worden fors duurder

De maandhuur van een sociale huurwoning stijgt de komende jaren van gemiddeld 441 euro nu naar 543 euro in 2017. Bovendien bouwen corporaties fors minder huurhuizen. Werden vorig jaar nog 28 duizend woningen gebouwd, in 2017 zijn dat er nog geen twaalfduizend. Dat blijkt donderdag uit een analyse van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

WSW analyseerde de meerjarenprognoses van 370 woningcorporaties voor de periode 2013-2017. De totale inkomsten uit huren voor woningcorporaties nemen in deze periode toe met 22 procent. De geplande investeringen in het verbeteren van bestaande woningen nemen de komende anderhalf jaar iets toe tot twee miljard euro per jaar. Vervolgens dalen ze weer licht en stabiliseren ze op het niveau van 2012, zon 1,35 miljard euro. In 2011 en 2012 verkochten corporaties ruim achttienduizend huurwoningen aan zittende huurders en andere particulieren. Dit jaar nemen de geplande verkopen toe tot 22 dui …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?