Sneller duidelijkheid van de fiscus

Belastingplichtigen krijgen voortaan sneller duidelijkheid over de aangifte. De termijn waarbinnen een aangifte of navorderingsaanslag definitief wordt vastgesteld, wordt ingekort. Ook wordt het makkelijker om de aangifte te herzien. Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met een wetsvoorstel hiertoe van staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD).

Het voorstel richt zich op de inkomstenbelasting, schenkbelasting en erfbelasting. Nu kan het nog drie jaar duren voordat iemand zijn definitieve aanslag ontvangt. Die termijn wordt verkort tot vijftien maanden. De termijn waarbinnen goedwillende belastingplichtigen een navordering kunnen ontvangen, wordt teruggebracht van vijf naar drie jaar. Voor kwaadwillenden wordt de termijn juist verlengd van vijf naar twaalf jaar. Verder kunnen belastingplichtigen tot achttien maanden nadat de Belastingdienst de aangifte heeft ontvangen wijzigingen doorgeven. Er hoeft niet langer bezwaar te worde …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?