SER pleit voor energieakkoord

De nieuwe regering van VVD en PvdA moet streven naar een energieakkoord met bindende afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER) voor. Een dergelijk akkoord kan zorgen voor een lagere energierekening, meer banen en voor een schoner milieu, meent het adviesorgaan waarin werknemers en werkgevers zitting hebben.

Het nieuwe kabinet moet volgens de SER de belanghebbende partijen bijeenbrengen. De noodzaak om de krachten te bundelen is des te groter nu de overheidsfinanciën de komende decennia onder druk zullen blijven staan.

Volgens de SER liggen er grote kansen voor Nederlandse bedrijven in de schone technologie. Nu is er echter weinig continuïteit en samenhang in het beleid, wat investeringen belemmert en de concurrentiepositie van Nederland verslechtert. Dat kost volgens de adviesraad banen maar ook milieuwinst.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?