Selectie bij lerarenopleiding

Lerarenopleidingen moeten voortaan strenger selecteren op kwaliteit. Dat is niet alleen goed voor de kwaliteit van leraren, het is ook goed voor de status en aantrekkelijkheid van de opleiding. Dat staat in een donderdag gepubliceerd advies van de Onderwijsraad.

De afgelopen jaren is het beleid vooral gericht op het terugdringen van het lerarentekort in absolute zin, stelt de raad. Kwaliteit is nog niet zo lang een criterium. Het tekort valt nu weliswaar mee, maar dat is vooral te danken aan dalende leerlingenaantallen, de economische crisis en het beleid om meer ouderen aan het werk te houden. Volgens de Onderwijsraad is het nu tijd om met structurele oplossingen voor de toekomst te komen. En omdat onderwijs staat of valt met goede leraren, moet kwaliteit daarbij centraal staan. Deze conclusie is niet nieuw: enkele jaren geleden adviseerde een …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?