Schultz tegen opheffen waterschappen

Minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen (VVD) verzet zich tegen het opheffen van de waterschappen, zoals is afgesproken in het regeerakkoord. "Ik ga er niks mee doen. Als iets goed is, moet je er niet aan morrelen", stelt de bewindsvrouw maandag in een interview met NRC Handelsblad.

Het kabinet wil de huidige waterschappen samenvoegen met de vijf nieuw op te richten landsdelen, die op hun beurt de provincies moeten vervangen. Bovendien moeten de huidige 23 waterschappen fuseren tot tien à twaalf. Ook daarin ziet Schultz niets. Ze kunnen zelf bekijken waar opschaling nuttig is. Ik zie geen aanleiding om bestuurlijke organisatorische veranderingen door te voeren. De minister zegt verder dat ze haar standpunt intern heeft besproken met de departementen van minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) - verantwoordelijk voor de bestuurlijke herindeling - en m …
Dit is 54% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?