School moet eigen onderhoud regelen

Basisscholen worden zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van hun gebouwen. De ministerraad ging vrijdag akkoord met een voorstel van staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker (VVD) waardoor vanaf 2015 niet langer de gemeente, maar de scholen zelf verbouwingen moeten regelen.

Volgens Dekker zorgt de maatregel voor een vermindering van de administratieve lasten en een snellere besluitvorming. Gemeenten blijven nog wel verantwoordelijk voor uitbreiding en nieuwbouw van schoolgebouwen.

In het regeerakkoord stond al dat voor deze maatregel 256 miljoen euro uit het gemeentefonds wordt overgeheveld naar de scholen. De Tweede Kamer had eerder ingestemd met een motie van CDA-leider Sybrand van Haersma Buma waarin dit werd voorgesteld.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?