Schaf gezinslocaties voor asielzoekers af

De zogenoemde gezinslocaties, waar uitgeprocedeerde asielzoekers met minderjarige kinderen worden opgevangen, moeten worden afgeschaft. Gezinnen die terug moeten naar het land van herkomst moeten intensief worden begeleid in het asielzoekerscentrum waar ze wonen, zodat ze versterkt in plaats van verzwakt aan een toekomstperspectief kunnen werken. Dat is de boodschap van een woensdag gepresenteerd rapport van de werkgroep Kind in Azc.

De werkgroep, waarin onder meer Unicef, Defence for Children en Vluchtelingenwerk Nederland zijn vertegenwoordigd, deed onderzoek naar het perspectief van jongeren en kinderen in gezinslocaties. Daaruit is gebleken dat het vrijheidsbeperkende en sobere regime van de gezinslocaties zowel vanuit oogpunt van humaniteit als effectiviteit niet wenselijk is en niet strookt met de minimumeisen van het VN-Kinderrechtenverdrag. De situatie heeft volgens het rapport een negatief effect op het welzijn van kinderen. Zo heerst er veel stress en spanning op de locaties. Groepen mensen die verplicht m …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?