Schadeherstel voor collegas Stapel

Oud-medewerkers van de frauderende hoogleraar psychologie Diederik Stapel krijgen als ze dat willen extra tijd om delen van hun onderzoek opnieuw te doen. Daar kunnen ze ook begeleiding voor krijgen. Tilburg University heeft hierover met enkele promovendi afspraken gemaakt. Ook de Rijksuniversiteit Groningen heeft een regeling ingevoerd

In Tilburg kunnen promovendi die onder Stapel hoopten te promoveren extra tijd krijgen. Het gaat om minder dan vijf gevallen, zegt een woordvoerder. Het is echt maatwerk, soms moeten delen van het onderzoek opnieuw worden gedaan en soms is een andere oplossing nodig. De betrapte professor werkt sinds 2006 niet meer in Groningen, daar zijn geen promovendi van hem meer bezig. Toch is daar een regeling voor medewerkers die onder de affaire hebben geleden. Voor veel wetenschappelijke functies wordt namelijk een minimumaantal publicaties gevraagd. Door het terugtrekken van artikelen kan …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?