Samenwerking bij herstel kust Java

De Indonesische en Nederlandse overheid lanceren dinsdag een publiek-privaat samenwerkingsproject om de veiligheid van de noordkust van Java te verbeteren. Het doel is om de snelle erosie van deze kust tegen te gaan en een stabiele delta te realiseren. Dat maakte Stichting Wetlands International bekend, die het project coördineert.

De kosten van vijf miljoen euro worden gefinancierd door het Nederlandse Fonds Duurzaam Water. Het project richt zich op een overgang van puur traditionele waterkeringen, zoals dijken, naar duurzame oplossingen door de natuur, zoals bescherming door mangrovebossen en kwelders. De partners zullen een strook van negen kilometer van sediment doorlatende dammen bouwen, met technieken die ook in de kwelders van de Waddenzee worden toegepast. Hiermee wordt verloren land teruggewonnen wat tot herstel van het mangrovebos leidt. Het vijf jaar durende programma richt zich op de meest aangetaste s …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?