RvS kritisch over Wob-wetsvoorstel

De Raad van State is kritisch over de nieuwe Wet openbaarheid van bestuur, die is geschreven door voormalig GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters. De raad is het ermee eens dat de wet kritisch tegen het licht moet worden gehouden, maar vindt dat de knelpunten niet in de wet zelf liggen, maar bij de uitvoering.

Peters wil met het initiatiefwetsvoorstel overheden en semioverheden transparanter maken. In haar voorstel wordt onder meer de toegang tot publieke informatie een recht, in plaats van een gunst. Ook zou bepaalde informatie actief openbaar gemaakt moeten worden. In het voorstel staat verder dat alle door de overheid gefinacierde organen, zoals NS en Prorail, onder de wet gaan vallen, met uitzondering van de rechterlijke macht. Ook stelt de partij voor dat er een onafhankelijke informatiecommissaris wordt aangesteld die toezicht houdt op openbaarheid. In een advies over het initiatief …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?