Rutte zoekt hulp sociale partners

De nieuwe regering wil de sociale partners betrekken bij de invulling van het regeerakkoord. Vooral over het ontslagrecht en de WW is de inbreng van werkgevers- en werknemersorganisaties gewenst. Er valt zelfs te praten over alternatieven voor het verkorten van de WW, zei beoogd premier Mark Rutte (VVD) in een toelichting. "Dat moet wel evenveel geld opleveren als het plan in het regeerakkoord."

VVD en PvdA willen het ontslagrecht versimpelen door alleen de weg via het UWV open te laten. De gang naar de rechter kan dan alleen nog achteraf. De ontslagvergoeding wordt beperkt. De duur van de WW-uitkering wordt verkort tot 24 maanden, waarbij de uitkering in de laatste twaalf maanden wordt gebaseerd op het minimumloon. Het overleg met werkgevers en werknemers wordt in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte II speciaal uitgelicht. In een kader schrijven VVD en PvdA te hechten aan een constructieve samenwerking met de sociale partners. Vorige week spraken VVD-leider Mark Rutte e …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?