Riolen vaak doorboord door leidingen

Rioolbuizen worden vaak doorboord bij de aanleg van telecom-, gas-, elektriciteits- en drinkwaterleidingen. Behalve schade aan het riool brengt dit risico's voor gasexplosies, drinkwaterbesmetting en kortsluiting met zich mee. Dat blijkt woensdag uit onderzoek van kenniscentrum voor riolering Stichting Rioned.

Op zon zestienduizend plekken zijn leidingen dwars door het riool geboord. Alleen al doorboringen van hoofdriolen vinden zon duizend keer per jaar plaats. Daarnaast worden ook vaak huisaansluitingen geraakt. Voor het onderzoek werden 76 gemeenten en een aantal rioolinspectiebedrijven bevraagd. De doorboringen brengen naast dure herstelkosten aan het riool ook verzakte wegen en andere mogelijk risicovolle situaties met zich mee. Hoewel uit het onderzoek bleek dat er de afgelopen vijf jaar slechts eenmaal een direct verband werd gevonden tussen een gaslek en de boring van een leiding, mel …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?