Rijken betalen meer voor bijzondere zorg

DEN HAAG - Mensen met aanzienlijke vermogens gaan vanaf 1 januari 2013 meer eigen bijdrage voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betalen.
Het kabinet stemde vrijdag in met een wetsvoorstel daartoe. Het voorstel is een uitwerking van het regeer- en gedoogakkoord. Tot dusver betalen rijkere Nederlanders evenveel als anderen. Vanaf 2013 zal 4 procent van het box 3-vermogen bij het bijdrageplichtige inkomen extra worden meegeteld.
Dit is 100% van het artikel.

Hele artikel lezen?

Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?