Rijken betalen meer voor bijzondere zorg

DEN HAAG - Mensen met aanzienlijke vermogens gaan vanaf 1 januari 2013 meer eigen bijdrage voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betalen.
Het kabinet stemde vrijdag in met een wetsvoorstel daartoe. Het voorstel is een uitwerking van het regeer- en gedoogakkoord. Tot dusver betalen rijkere Nederlanders evenveel als anderen. Vanaf 2013 zal 4 procent van het box 3-vermogen bij het bijdrageplichtige inkomen extra worden meegeteld.
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?