Regelmatig fouten rapportages rond uithuisplaatsing

In rapportages die ten grondslag liggen aan maatregelen als uithuisplaatsing of het onder toezicht stellen van kinderen worden met enige regelmaat fouten gemaakt. Bureau Jeugdzorg, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de Raad voor de Kinderbescherming hebben nog onvoldoende garanties ingebouwd om deze fouten tot een minimum te beperken.

Dat concludeert Kinderombudsman Marc Dullaert in een dinsdag aan de Tweede Kamer aangeboden onderzoek. Jaarlijks worden ruim tienduizend kinderen onder toezicht gesteld en ongeveer 3500 kinderen uit huis geplaatst. Dit betekent dat er ieder jaar duizenden feitenonderzoeken plaatsvinden, aldus de Kinderombudsman. De fouten die voorkomen in het onderzoeksproces en rapportages variëren van een te eenzijdige duiding van incidenten tot het vermengen van feiten en meningen in de rapportage. Ook worden conclusies niet altijd navolgbaar onderbouwd of wordt informatie van informanten door Burea …
Dit is 31% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?