Rechtspraak krijgt nieuwe voorzitter

Erik van den Emster stopt op 1 april als voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Zijn zesjarige ambtstermijn loopt af en de 63-jarige Van den Emster stelt zich niet beschikbaar voor een herbenoeming van drie jaar. Hij ziet zijn doelen als grotendeels volbracht. Zijn opvolger is nog niet bekend.

De vier leden tellende Raad voor de Rechtspraak werd in 2002 opgericht en vormt het overkoepelende bestuur van de rechtspraak, die verder bestaat uit de tien rechtbanken, de vier gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De raad moet de kwaliteit en eenheid van de rechtspraak bevorderen en verzorgt de financiën, houdt toezicht en ondersteunt de bedrijfsvoering. Ook behartigt de raad de belangen van de gerechten bij de politiek en de minister van Veiligheid en Justitie. Van den Emster, die in 1983 als rechter werd benoemd, ziet de taken …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?