Rabobank tegen bankbelasting

Politici moeten de geplande bankenbelasting schrappen, omdat die het economisch herstel ernstige schade zal toebrengen. Daartoe roept bestuursvoorzitter Piet Moerland van Rabobank woensdag op naar aanleiding van plannen om deze belasting juist te verhogen.

De bankenbelasting zal de kredietverlening aan het bedrijfsleven en de woningmarkt afremmen, stelt Moerland. De gevolgen staan volgens de topbankier haaks op het streven om de belastingbetaler bij een eventuele volgende crisis te ontzien. Moerland zegt zich ernstige zorgen te maken over de opeenstapeling van crisismaatregelen tegen banken, en merkt daarbij op dat de bankenbelasting vooral door kortetermijnoverwegingen lijkt te zijn ingegeven. Een bankenbelasting zou onze bank, en daarmee onze leden en klanten, zwaar treffen. Zij zullen het niet begrijpen en het als buitengewoon onredeli …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?