Raad van State wil lastenverlichting

Tegenover de bezuinigingen moet ook lastenverlichting staan. Dat bepleit de Raad van State in het jaarverslag over 2012, dat donderdagochtend is gepresenteerd door de vicepresident van het hoogste adviesorgaan van de regering, Piet Hein Donner.

Door de bezuinigingen kunnen burgers minder vaak een beroep doen op collectieve regelingen. Maar dan moet er wel uitzicht zijn op lastenverlichting, staat te lezen in de inleidende beschouwing bij het jaarverslag. Anders worden burgers wel met een eigen verantwoordelijkheid opgezadeld, maar wordt de noodzakelijke bestedingsruimte daarvoor nog steeds wegbelast. Ook als lastenverlichting op korte termijn niet mogelijk is, omdat het kabinet snel opbrengsten wil genereren om het tekort terug te dringen, moet ze op afzienbare termijn reëel in het vooruitzicht worden gesteld. Gebeurt dat niet …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?