PvdAers kritisch op bètastudieplan

Het voorstel van de PvdA om het collegegeld voor technische studies af te schaffen lijkt niet omarmd te worden door de achterban van de partij. Dat blijkt uit een tiental moties over de maatregel waar zaterdag tijdens het partijcongres in Utrecht over wordt gestemd.

Regionale PvdA-afdelingen brengen diverse bezwaren naar voren. Zo zou de maatregel een precedentwerking kunnen hebben voor studies waarvoor ook een toenemende vraag op de arbeidsmarkt geldt, zoals zorg- en lerarenopleidingen. Ook zijn sommige afdelingen er niet van overtuigd dat de maatregel leidt tot meer studenten die een technische studie kiezen. Het bestuur van de partij van lijsttrekker Diederik Samsom, die zelf kernfysica studeerde, blijft de maatregel steunen. Het partijbestuur kiest nadrukkelijk voor deze maatregel, staat in het negatieve stemadvies over de moties. Ook lijken de …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?