PvdA wil meer macht voor Europa

Gratis Nieuws

De PvdA wil meer bevoegdheden overdragen aan de Europese Unie. Dat is noodzakelijk om voor meer toezicht te zorgen op de 'economie van het snelle geld', staat in een zaterdag gepresenteerd plan van partijvoorzitter Hans Spekman.

Uitholling van zekerheden op de werkvloer door onbedoelde neveneffecten van vrij verkeer van goederen, diensten en personen vraagt om een Europees antwoord. Dat vereist dat we op deze terreinen direct kiezen voor méér Europese bevoegdheden. Die keuze maken wij onomwonden, staat in het stuk, dat een nieuwe, linksere koers voor de PvdA beschrijft. De PvdA wil de georganiseerde solidariteit versterken en verzet zich tegen de dominantie van het efficiency-denken. De partij is voor goede sociale voorzieningen en tegen eenzijdige flexibilisering. De publieke sector moet democratischer worden, …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?