Provincies moeten samenwerken voor weidevogels

Om weidevogels voor Nederland te behouden moeten provincies hun beleid onderling afstemmen. Daarbij is speciale aandacht nodig voor het ontwikkelen van kruidenrijke graslandgebieden, concluderen Sovon Vogelonderzoek Nederland en Landschapsbeheer Nederland in de Weidevogelbalans 2013. De vorige balans was de eerste en werd in 2010 opgemaakt.

Het aantal weidevogels neemt nog altijd sterk af, maar voor het eerst in lange tijd is er ook hoop, schrijven de organisaties. Het aantal gruttos en kieviten is namelijk licht toegenomen en het aantal tureluurs en veldleeuweriken neemt minder snel af. Van een kentering kan nog niet worden gesproken. Het is namelijk al vaker gebeurd dat de achteruitgang even stokte, waarna de aantallen toch weer verder daalden. Wel putten de organisaties hoop uit de cijfers omdat het er volgens hen op lijkt dat projecten om weidevogels te helpen werken. Vooral het ontwikkelen van kruidenrijk grasland zou …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?