Protestantse kerkbanken steeds leger

De protestantse kerkbanken raken steeds leger. Het ledental stond begin dit jaar op 2.026.000 gelovigen, een daling van bijna drie procent vergeleken met 2012. Bijna vijftigduizend mensen lieten zich uitschrijven, blijkt vrijdag uit cijfers van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Het aantal protestanten neemt sinds 2007 gestaag af met vijftig- tot zestigduizend personen per jaar. Alleen in 2011 was er een kleine opleving, vanwege een verandering in de manier van registeren. Maar de dalende lijn zette zich daarna door. De sterke vergrijzing speelt hierin een belangrijke rol. Een groot gedeelte van de verloren gelovigen is overleden, terwijl de aanwas van nieuwe leden ver achterblijft. Zo kwamen er vorig jaar bijna 16.400 leden bij, het gaat dan om kinderen van kerkgangers plus mensen die overstapten van een andere kerk. Hier staat echter tegenover dat bijna 28 du …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?