Problemen hoogwater Friesland over

Het risico op wateroverlast in de provincie Friesland is voorbij. Het mogelijk bezwijken van kades door verweking en mogelijke overstromingen zijn niet meer aan de orde. Dat meldt het Wetterskip Fryslân zaterdagavond na een risico-inschatting. Op diverse plaatsen zijn kades versterkt. De waterstanden in heel Friesland dalen volgens het waterschap daarnaast. De waterstand is er zaterdagavond 36 meter onder NAP. Het streefpeil is 52 meter onder NAP. Ondanks dat de problemen in Friesland nu echt voorbij lijken, gaat het inspecteren van de kades zondag gewoon door.

De provincie Friesland heeft van het waterschap het advies gekregen het vaarverbod maandag om 06.00 uur op te heffen. De polders worden binnenkort leeggepompt. Als dat te snel gebeurt, kan alsnog schade aan de kades ontstaan, dus daarom gaat het leegmalen in etappes plaatsvinden. Het advies aan bewoners van het eiland De Burd en het waterpark Yn e Lijte bij Grou te evacueren is opgeheven. De bewoners kunnen weer terug naar hun woning. Vanwege de hoge waterstand, de stormachtige wind en het gevaar van verweking van de kades werd donderdag een evacuatieadvies voor de gebieden Yn e L …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?