Privacybezwaren bij overdracht rijkstaken

Het overhevelen van taken van het rijk naar gemeenten kan negatieve gevolgen hebben voor de privacy. Medische en strafrechtelijke gegevens dreigen in verkeerde handen te vallen. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft hier zorgen over geuit in een brief aan minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA).

Het kabinet wil dat gemeenten verantwoordelijk worden voor jeugdzorg en voor inkomen en zorg voor langdurig zieken en ouderen. Bij de overheveling is echter niet gegarandeerd dat de privacy van betrokkenen wordt gewaarborgd, wat hun persoonlijke levenssfeer ernstig in gevaar kan brengen, schrijft de privacytoezichthouder in de brief. Het CBP vrees dat persoonsgegevens bovenmatig worden gedeeld en worden gebruikt voor andere doelen dan waarvoor ze zijn verzameld. Ook de beveiliging is een punt van zorg. Bovendien dreigt volstrekt uit zicht te raken wie welke gegevens verzamelt en gebrui …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?