Pivatisering moeilijk te meten

Het is moeilijk te beoordelen hoe het proces van privatiseringen en verzelfstandiging van overheidsdiensten is verlopen, omdat harde cijfers over de situatie voor en na ontbreken. Dat betoogden zowel voorzitter van de SER Alexander Rinnooy Kan als de president van de Algemene Rekenkamer Saskia Stuiveling maandag voor de onderzoekscommissie van de Eerste Kamer.

Door het ontbreken van een zogeheten nulmeting en vervolgmetingen is het moeilijk om achteraf iets te zeggen over het resultaat. Dan is het lastig een oordeel te vellen, zei Rinnooy Kan. Ook Stuiveling wees daarop. Je moet wel een nulmeting hebben ten opzichte van hoe het was. Anders blijven alle argumenten in de lucht hangen als later wordt gekeken wat ervan terecht is gekomen. Dan wordt het meer een discussie voor believers die geloven dat het beter is dan eentje die echt is gebaseerd op feiten en onderzoek. Hetzelfde geldt voor het vertrouwen van burgers in de overheidsdiensten. V …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?