Overheadkosten hogescholen onhelder

Het is onduidelijk hoeveel hogescholen kwijt zijn aan overheadkosten. Onderwijsinstellingen hanteren verschillende administratiesystemen, waardoor het niet goed mogelijk is om te bepalen welk percentage de hogescholen uitgeven aan de eigen organisatie. Dat blijkt uit het rapport Geldstromen in het hoger beroepsonderwijs in 2010 van de Algemene Rekenkamer, dat donderdag verscheen.

Zolang niet duidelijk is hoe groot de indirecte kosten van de 37 hogescholen zijn, kan minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) geen goede afspraken met de sector maken om deze omlaag te brengen. In december sloot ze hierover een hoofdlijnenakkoord met de hbos. De 37 hbo-instellingen hebben in 2010 ruim 3,5 miljard euro ontvangen aan rijksbijdragen, collegegelden en overige inkomsten en baten. De uitgaven bedroegen 3,4 miljard euro. Hiervan ging ruim 2,4 miljard op aan personeelskosten. Er werd 221 miljoen uitgegeven aan huisvesting en 210 miljoen aan afschrijving. De overige …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?