Oordeel Brussel pas eind dit jaar

De Europese Commissie velt naar verwachting pas eind dit jaar een definitief oordeel over de vraag of Nederland in 2013 voldoet aan de Europese begrotingsregels. Dat schrijft minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) donderdag mede namens premier Mark Rutte (VVD) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet moet uiterlijk 30 april aan Brussel laten weten hoe het begrotingstekort volgend jaar wordt teruggedrongen. Mocht er op die datum nog geen akkoord zijn, dan wordt volstaan met het sturen van algemene beleidsintenties naar Brussel. Of vervolgens aan de vereisten van het Stabiliteits- en Groeipact wordt voldaan en wat daarbij de eventuele vervolgstappen zijn, is ter beoordeling aan de Europese Commissie. Brussel velt een definitief oordeel echter op basis van de begroting voor 2013, die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd en vervolgens moet worden goedgekeurd door het parlement …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?