Ontslagsteunpunt voor cultuur

Kunstenaars, muzikanten en andere werknemers in de culturele sector die hun baan kwijt zijn, krijgen ondersteuning bij het vinden van nieuw werk. De werkgevers in de sector, het ministerie van Cultuur en uitkeringsinstantie UWV hebben de handen ineengeslagen om een speciaal servicepunt op te richten.

Het steunpunt is bedoeld voor mensen van wie het ontslag een gevolg is van de bezuinigingen op rijkssubsidies. Verwacht wordt dat door de kortingen ongeveer drieduizend werknemers hun baan verliezen, meldt mede-initiatiefnemer Federatie Werkgeversverenigingen in de Cultuur. Ontslagen personeelsleden kunnen vanaf vier maanden voor hun ontslag begeleiding krijgen of zich omscholen. Het eerste zogeheten Servicepunt Kunst & Cultuur werd begin april geopend in Amsterdam. Vanaf volgende maand wordt de dienstverlening uitgebreid naar andere delen van het land. Het project wordt financieel …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?