Ontheiligend kerktheater wordt kardinale kwestie

In de Sint Willibrordkerk in Utrecht worden mogelijk nooit meer missen gehouden. Acteurs voeren in het gebouw sinds donderdag het stuk De Uitvaart op, waarin de rooms-katholieke mis grotendeels wordt nagespeeld. "Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat de kerk is ontwijd", laat een woordvoerder van het aartsbisdom Utrecht maandag weten. "Als dat gebeurt in een kerk die wordt gebruikt voor de eredienst is dat problematisch."

Het bestuur van het Sint Willibrord Apostolaat oordeelde vrijdag dat de voorstelling ontegenzeggelijk een ontwijdend karakter heeft en oordeelde dat met onmiddellijke ingang geen eucharistievieringen meer kunnen plaatsvinden in dit kerkgebouw. In het stuk verschenen onder meer een diaken, misdienaars en een doodskist ten tonele, wat het apostolaat een quasiliturgie gebaseerd op de riten en de teksten van de universele kerk noemt. Of de kerk echt is ontwijd moet de bisschop beoordelen. Het bestuur van de kerk komt woensdagavond bijeen, waarna aan het bisdom wordt gerapporteerd. Kardinaa …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?