Onderzoekers bepleiten massaal ganzenafschot

Om landbouwschade te voorkomen moeten de komende vijf jaar 380 duizend grauwe ganzen worden gedood. Dat concludeert het kennisinstituut Alterra van de Wageningen Universiteit uit berekeningen.

Momenteel telt Nederland zon driehonderdduizend broedende ganzen. In een overleg tussen onder meer de Vogelbescherming, de Land- en Tuinbouworganisatie en Staatsbosbeheer is eerder afgesproken de landbouwschade die ganzen veroorzaken terug te brengen naar het niveau van 2005. Toen waren er zon honderdduizend ganzen en dus is afgesproken hun aantal naar dit niveau terug te brengen. Dat het aantal te doden ganzen hoger ligt dan de huidige stand min het streefgetal, komt doordat er ieder jaar nieuwe ganzen worden geboren en door de vogeltrek. Alterra meldt een populatiemodel te hebben gema …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?