Ombudsman onderzoekt schuldinning

Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer onderzoekt hoe overheden te veel uitgekeerde bedragen of openstaande boetes invorderen. Brenninkmeijer vindt dat de overheid bij het innen niet alleen oog moet hebben voor haar eigen belang.

Het onderzoek is een vervolg op Brenninkmeijers rapport over de gemeentelijke schuldhulpverlening. Daaruit bleek dat de overheid bij schuldhulpverlening ook altijd betrokken is als schuldeiser. Mensen met schulden zijn de overheid vaak nog geld verschuldigd door bijvoorbeeld openstaande verkeersboetes en onbetaalde verzekeringspremies. Door de voorrangspositie van overheidsinstanties kunnen gezinnen in de schuldhulpverlening volgens Brenninkmeijer maar moeilijk uit de problemen komen. Brenninkmeijer vindt dat de overheid bij de invordering ook rekening moet houden met de financiële …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?