NSS: kans op nucleaire aanslag kleiner

Gratis Nieuws

De afspraken die zijn gemaakt tijdens de Nuclear Security Summit (NSS) in Den Haag zorgen ervoor dat de kans op een nucleaire aanslag kleiner is geworden. Dat staat in het slotcommuniqué dat dinsdag werd gepresenteerd. De deelnemende regeringsleiders hebben afspraken gemaakt die het voor terroristen moeilijker moet maken om nucleair materiaal in handen te krijgen of een kernbom te fabriceren.

Een van de belangrijkste afspraken die op de NSS zijn gemaakt is dat de voorraden nucleair materiaal moeten worden verminderd. De deelnemende landen moeten hun voorraad nucleair materiaal, met name hoogverrijkt uranium en plutonium, zo klein mogelijk houden om te voorkomen dat terroristen er de hand op weten te leggen. Ook is afgesproken dat richtlijnen van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie worden verwerkt in de nationale wetgeving. Tijdens de top, die plaatshad in het World Forum in de hofstad, is daarnaast overleg gevoerd over een uitgebreid raamwerk voor de beveiliging …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?