Nog veel gebreken bij kinderopvang

De kwaliteit van de kinderopvang in Nederland is voor verbetering vatbaar. In 2010 werden bij inspecties van de GGD bij 55 procent van alle locaties voor kinderopvang een of meer tekortkomingen geconstateerd. Dat heeft de Inspectie van het Onderwijs donderdag gemeld.

De resultaten zijn een verbetering ten opzichte van 2009, toen bij 59 procent van alle geïnspecteerde locaties gebreken werden aangetroffen. De GGD controleert onder meer de veiligheid, of er goede slaap- en speelruimtes zijn en of er een goede verhouding is tussen de grootte van de groep en het aantal leidsters. Nog niet alle Nederlandse gemeenten voldoen aan de wettelijke minimumeisen voor het toezicht op de kinderopvang. Gemeenten hebben in 2010 85 procent van de wettelijk verplichte onderzoeken uitgevoerd. Dat is een stijging van vijf procent ten opzichte van 2009. In 2010 hebben g …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?