Nog geen oplossing voor Somaliërs

Het gesprek tussen de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de groep uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers in Den Bosch heeft ook woensdag niets opgeleverd. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie voor Immigratie en Asiel gezegd.

Bij het overleg waren woensdag behalve vertegenwoordigers van het IND en het COA ook de directeur-generaal Vreemdelingenzaken en de locoburgemeester van Den Bosch aanwezig. De Somaliërs bivakkeren sinds maandag voor het kantoor van de IND in de Brabantse stad. Ze vertrokken toen boos uit het asielzoekerscentrum in Vught omdat ze terugmoeten naar het uitzetcentrum in Ter Apel. De groep zegt echter liever op straat te leven. Nu moeten ze verplicht binnen de gemeentegrenzen blijven en moeten ze zich elke dag melden. De actievoerders zeggen als criminelen te worden behandeld. Den Bos …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?