Nederlanders willen 30 april houden

Nederland wil dat Koningsdag net als Koninginnedag op 30 april gevierd wordt. Dat blijkt uit een onderzoek van online marktonderzoekbureau Multiscope onder duizend Nederlanders. Slechts elf procent is voorstander van het verplaatsen van de dag naar 27 april.

De meeste ondervraagden vinden 30 april dit jaar wel specialer dan alle andere Koninginnedagen. Zestig procent van de ondervraagden geeft aan het met die stelling eens te zijn. Vooral ouderen vinden deze dag zeer bijzonder. Een derde van de mensen die Koninginnedag viert, denkt dat thuis te doen. Een kwart gaat naar het centrum van de eigen woonplaats. Ruim een kwart heeft nog niet besloten. Van de feestelijkheden die in Amsterdam plaatsvinden zijn vooral de plechtige ondertekening van de Akte van Abdicatie met de daaropvolgende balkonscène en de inhuldiging van koning Willem-Alexand …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?