ND-jaaroverzicht februari

Gratis Nieuws
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

ISIS en ‘kruisvaarders’

Strijders van de terreurbeweging ISIS nemen in Libië 21 kopten of Egyptische christenen gevangen. ISIS zegt dat het om een vergelding gaat, omdat christenen, of ‘kruisvaarders’, zoals ISIS de kopten noemt, twee islamitische vrouwen tot het christendom zouden hebben bekeerd. ISIS gaat hardvochtig met de gevangenen om. Ze laat beelden zien waarop de gevangenen op hun knieën in het zand zitten, ieder met een ISIS-strijder achter zich, die in het zwart gekleed en met een mes bewapend is. Voor het lot van de christenen wordt gevreesd, want ISIS roept haar aanhangers op, zo veel mogelijk koptische christenen te vermoorden. Volgens ISIS lijdt het geen twijfel dat ‘er een grote beloning zal zijn op de Dag des Oordeels voor degenen die het bloed van deze kruisvaarders verspillen’. Op 16 februari verspreidt ISIS beelden van de onthoofding van de 21 christenen, wat tot woede, walging en ontzetting leidt. Als vergelding bombardeert Egypte wapendepots en kampementen van ISIS in Libië, waarbij minstens 64 doden vallen. De reactie van de koptische bisschop Angaelos valt op door barmhartigheid: ‘We bidden dat de waarde van Gods schepping en menselijk leven voor hen duidelijker mag worden.’ ISIS verhardt haar hart en zegt Libië te zullen onderwerpen en zweert Rome te veroveren. Ook in Syrië ontvoert ISIS christenen. Naar verluidt gaat het om honderden christenen en worden de vrouwen verkracht of als seksslavin misbruikt. Een kerk in het noorden van Irak koopt christenen vrij die als slaven op de markt worden verkocht.

ook in februari

7 Paus Franciscus verklaart dat vrouwen een grotere rol moeten spelen in de kerk, in het pastoraat en ook in de theologische reflectie.

9 De gaswinning in Groningen wordt tot 1 juli beperkt tot 16,5 miljard kuub, zodat de gaswinning vervolgens structureel kan afnemen.

24 Het ledental van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt blijkt in 2014 gedaald van 121.578 naar 120.688. Veel vertrekkende kerkleden, 554, sloten zich niet bij een ander kerkgenootschap aan.

25 Tientallen studenten bezetten het Maagdenhuis, het bestuursgebouw van de Universiteit van Amsterdam. Ze willen meer inspraak.

27 VVD’er Mark Verheijen verlaat de Tweede Kamer, omdat zijn declaratiegedrag niet spoort met de regels die de VVD hanteert.

Bijlagen

Fotoserie, 3 foto's
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?