NAVO hoopt op militaire integratie

LUCHTMACHTBASIS SIAULIAI - De NAVO hoopt dat haar lidstaten in mei op een top van het bondgenootschap in Chicago hun zorgen over het verlies aan soevereiniteit laten varen en instemmen met integratie van hun defensiecapaciteiten. In een tijd van krimpende defensiebegrotingen is het verstandig de krachten te bundelen, meent de verdragsorganisatie.

De argumenten voor nauwere samenwerking zijn vooral economisch van aard. Twintig van de 28 NAVO-lidstaten hebben tussen 2008 en 2011 bezuinigd op hun defensie. Militaire integratie in Europa zou niet alleen economisch voordeliger kunnen zijn, maar ook parallel kunnen verlopen aan de economische integratie die al decennialang plaatsvindt. Of de afzonderlijke lidstaten er net zo over denken is maar zeer de vraag. Defensie is altijd een nationale aangelegenheid geweest. De NAVO hoopt daarom vooral dat op de top wordt vastgesteld hoe ver we als bondgenootschap bereid zijn te gaan, liet een …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?