Natuurorganisaties stappen uit overleg Blankenburgtunnel

Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland stappen uit het overleg over de omstreden Blankenburgtunnel bij Rotterdam. De beide organisaties dachten mee over een goede inpassing van de tunnel in het landschap van Midden-Delfland, maar stellen dat daar te weinig geld voor wordt uitgetrokken.

In oktober werd bekend dat de Blankenburgtunnel bij Rotterdam alsnog wordt aangelegd. Na de val van de gedoogcoalitie in het voorjaar van 2011 werden de plannen voor de aanleg van de omstreden tunnel nog controversieel verklaard. Onder meer de PvdA verzette zich tegen de tunnel, die door een natuurgebied loopt. In het in oktober gepresenteerde regeerakkoord van de VVD en de PvdA staat echter dat dat projecten met een gunstige kosten-batenanalyse volgens plan uitgevoerd worden. Dit geldt onder meer voor de aanleg van de Blankenburgtunnel. Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufedera …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?