Natuur vaart wel bij herinrichting Hedwigepolder

Natuur vaart wel bij herinrichting Hedwigepolder. |beeld Novum Gratis Nieuws
Natuur vaart wel bij herinrichting Hedwigepolder. |beeld Novum

Het onder water zetten van de Hedwigepolder levert natuurwinst op voor de riviermonding van de Westerschelde. Het gebied slibt in de loop van de jaren weliswaar enigszins dicht, maar dat doet geen afbreuk aan de natuurontwikkeling. Dat concludeert de Commissie voor de Milieueffectrapportage (MER) woensdag in een advies over de omstreden herinrichting van de Zeeuwse polder.

Het kabinet beslist binnenkort over het inpassingsplan dat de ontpoldering mogelijk maakt. Hiervoor is een milieueffectrapportage opgesteld die de onafhankelijke commissie heeft getoetst. Het advies is een aantal punten nader te onderzoeken. Nederland en Vlaanderen werken samen aan natuurherstel in de monding van de Schelde, ook wel estuarium genoemd. Afgesproken is dat de driehonderd hectare metende Hedwigepolder onder water komt te staan, ten koste van de huidige agrarische functie. Na de herinrichting wordt de polder onderdeel van het Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftingh …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?