Natuur lijkt herstel in te zetten

De Nederlandse natuur lijkt zich te herstellen. Sinds 1950 zijn veel planten- en diersoorten in Nederland sterk achteruitgegaan, maar die trend is de laatste twintig jaar gestopt of zelfs gekeerd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag na analyse van gegevens over bijna 1800 soorten.

De vooruitgang is het sterkst bij libellen en zoogdieren. Ook reptielen en broedvogels gingen erop vooruit. Bij dagvlinders en amfibieën is echter nauwelijks of geen herstel waargenomen. De verbetering is nog wel heel gering, nuanceert het CBS. Meer dan een op de drie soorten in Nederland is nog bedreigd. De natuur is onder druk komen te staan door vernietiging van leefgebied, verontreiniging van de lucht met ammoniak en stikstofoxiden, verdroging en klimaatverandering. De afgelopen twintig jaar zijn echter veel maatregelen getroffen. Zo is de uitstoot van milieubelastende stoffen teru …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?